Holistic Stories är en plattform där vi, tillsammans med er, vill skapa förutsättningar för ett bättre välmående. Detta genom att guida, inspirera och sprida information om olika alternativ för att nå en bättre hälsa.

Med bakgrund som sjuksköterskor, yogalärare, hälso -och träningsjunkies har vi, Malin & Karin, en stark syn på människan som en helhet där alla dimensioner spelar in i begreppet hälsa och välmående – kropp, sinne, bakgrund och miljö. Därför vill vi gränslöst sprida kunskap kring olika behandlingsformer, både inom den allmänna vården men också inom den alternativa, holistiska världen.
Vi tror starkt på att vi genom att dela med oss av varandras erfarenheter kan hjälpa andra som i sin tur kan hjälpa någon annan.

Förhoppningen är att kunna vidga synen på begreppet hälsa och belysa att vi alla är olika individer med olika upplevelser och har olika behov av vård och behandling.
Trots att Sverige är ett världsledande land när det kommer till hälsa och sjukvård upplever många att vården inte når hela vägen fram. Att inte känna sig helt nöjd med den vård som erbjuds är tyvärr många människors verklighet idag. Detta vill vi förändra.

Med erfarenhet av att vara patienter som inte fått rätt hjälp genom den traditionella sjukvården och tack vare ett genuint intresse av hälsa i allmänhet, har vi sökt många alternativa behandlingsformer som hjälpt oss att bli friska.

Vi vet att ni, liksom vi, sitter inne med många historier, erfarenheter och råd men också med frågor kring allt som har med hälsa att göra. Maila oss gärna och berätta om hur du på något sätt förbättrat ditt välmående eller ställ dina frågor kring vad du behöver hjälp och råd med. Vård, behandling, träning, kost, meditation – you name it. Vi vill höra din ”Story” och dela den på vår hemsida för att kunna hjälpa någon annan. Du får även gärna tipsa andra som du tror har något att dela med sig av eller önskar att få råd. Ju fler vi är desto fler kan vi hjälpa.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

All kärlek
Malin Persson & Karin Svensson

Foto: Maxinne Björk

Kontakta oss:
Malin@holisticstories.se
Karin@holisticstories.se